δια- + εἴρω2

Validation

No

Last modification

Mon, 03/20/2023 - 20:12

Word-form

διαρρήδην

Transliteration (Word)

diarrēdēn

Transliteration (Etymon)

dia- + eirō2

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *85

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, delta, p. 49

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Διαρρήδην· ἀπὸ τοῦ ῥῶ δηλοῦντος τὸ λέγω, οὗ ὁ μέλλων ῥήσω, ἔνθεν ῥῆσις καὶ ῥήτωρ καὶ ἐπίρρημα ῥήδην {ἀπὸ τοῦ ῥήσω} καὶ σύνθετον διαρρήδην καὶ ἐπιρρήδην.