ἐρατός

Validation

Yes

Word-form

Ἥρα

Transliteration (Word)

Hēra

Transliteration (Etymon)

eratos

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Cratylus 404b-c

Ed.

J. Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903

Quotation

Ἥρα δὲ ἐρατή τις, ὥσπερ οὖν καὶ λέγεται ὁ Ζεὺς αὐτῆς ἐρασθεὶς ἔχειν

ἀήρ

Validation

Yes

Word-form

Ἤρα

Transliteration (Word)

Hēra

Transliteration (Etymon)

āēr

Author

Theagenes of Rhegium

Century

6 BC

Reference

fr. 2

Edition

H. Diels and W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, vol. 1, 6th edn., Berlin, Weidmann, 1951

Source

Porphyry

Ref.

I, 240, 14

Ed.

H. Schrader, Porphyrii quastionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, Leipzig 1880-1882

Quotation

διονομάζοντα τὸ μὲν πῦρ Ἀπόλλωνα καὶ Ἥλιον καὶ Ἥφαιστον, τὸ δὲ ὕδωρ Ποσειδῶνα καὶ Σκάμανδρον, τὴν δ’ αὖ σελήνην Ἄρτεμιν, τὸν ἀέρα δὲ Ἥραν καὶ τὰ λοιπά. […] οὗτος μὲν οὖν ‹ὁ› τρόπος ἀπολογίας ἀρχαῖος ὢν πάνυ καὶ ἀπὸ Θεαγένους τοῦ Ῥηγίνου, ὃς πρῶτος ἔγραψε περὶ Ὁμήρου, τοιοῦτός ἐστιν ἀπὸ τῆς λέξεως