πᾶς + ἠθικεύομαι

Validation

No

Last modification

Mon, 07/24/2023 - 12:13

Word-form

πίθηκος

Transliteration (Word)

pithēkos

Transliteration (Etymon)

pas + ēthikeuomai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Vat. Gr. 1456), 175

Ed.

A.M. Micciarelli Collesi, "Nuovi `excerpta' dall' `etimologico' di Orione," Byzantion 40, 1970

Quotation

Πίθηκος: ὅτι τὸ πᾶν ἠθικεύει.

πείθω

Validation

Yes

Last modification

Sun, 07/30/2023 - 12:30

Word-form

πίθηκος

Transliteration (Word)

pithēkos

Transliteration (Etymon)

peithō

Author

Philoxenus

Century

I BC

Source

Idem

Ref.

Philoxenus, fr. 17 Theodoridis

Ed.

C. Theodoridis, ed., Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387

Quotation

πίθηκος· παρὰ τὸν πιθήσω μέλλοντα, ὅπερ ἀπὸ τοῦ πιθῶ περισπωμένου γέγονεν· πείθει γὰρ ἡμᾶς τὸ ζῷον εἰδεχθὲς ὂν προσέχειν αὐτῷ