θέρω

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 15:30

Word-form

θάρσος

Transliteration (Word)

tharsos

Transliteration (Etymon)

therō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 384-385

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 443

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

θάρσος: παρὰ τὸ θέρω τὸ θερμαίνω ὁ μέλλων Αἰολικὸς θέρσω, ῥηματικὸν ὄνομα θέρσος καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς α θάρσος, ἀφ’ οὗ θρασεῖς, καθ’ ὑπέρθεσιν τοῦ ρ· οἱ γὰρ θερμοὶ καὶ θρασεῖς καὶ θαρσαλέος ὁ ἀνδρεῖος.