εἴσειμι

Validation

No

Last modification

Sun, 11/20/2022 - 14:52

Word-form

ἐπίσιον

Transliteration (Word)

epision

Transliteration (Etymon)

eiseimi

Author

Aelius Herodianus

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Περὶ ὀρθογραφίας, p. 509

Ed.

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig: Teubner, 1870

Quotation

ἐπίσιον τὸ ἐφήβαιον· διὰ τοῦ ι τὰ δύο. ἀπὸ γὰρ τοῦ τὰ σία τὰ ξηρά. ξηρὸν γάρ ἐστιν· ἢ παρὰ τὸ εἰσιέναι ἐπείσιον (sic scribendum propter etymon, legitur ap. Lycophr. 1385), σημαίνει δὲ τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῦ (sic) γυναικός. γράφεται δὲ καὶ ἐπίσειον.

σίον

Validation

No

Last modification

Sun, 11/20/2022 - 14:52

Word-form

ἐπίσιον

Transliteration (Word)

epision

Transliteration (Etymon)

sion

Author

Aelius Herodianus

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Περὶ ὀρθογραφίας, p. 509

Ed.

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig: Teubner, 1870

Quotation

ἐπίσιον τὸ ἐφήβαιον· διὰ τοῦ ι τὰ δύο. ἀπὸ γὰρ τοῦ τὰ σία τὰ ξηρά. ξηρὸν γάρ ἐστιν· ἢ παρὰ τὸ εἰσιέναι ἐπείσιον (sic scribendum propter etymon, legitur ap. Lycophr. 1385), σημαίνει δὲ τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῦ (sic) γυναικός. γράφεται δὲ καὶ ἐπίσειον.