ῥάχις

Validation

No

Last modification

Wed, 10/12/2022 - 14:52

Word-form

τραχύς

Transliteration (Word)

trakhus

Transliteration (Etymon)

rhakhis

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 167

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ταραχώδους, ἡ εὐθεῖα ταραχώδης, παρὰ τὸ τράχος· τοῦτο παρὰ τὸ τραχύς· τοῦτο παρὰ τὸ ῥάχις· τραχεῖα γὰρ καὶ ὀστώδης ἡ ῥάχις.