ξέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ξύω

Transliteration (Word)

xuō

Transliteration (Etymon)

xeō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 620

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, xi, p. 162

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

φλέω ἐστὶ ῥῆμα, ὅπερ καὶ φλύω εἴρηται, ὡς ῥέω ῥύω, ξέω ξύω.