εἶμι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἰός

Transliteration (Word)

ios

Transliteration (Etymon)

eimi

Author

Scholia in Oppianum

Source

Idem

Ref.

Scholia et glossae in Halieutica 2.471

Ed.

U.C. Bussemaker, Scholia et paraphrases in Nicandrum et Oppianum in Scholia in Theocritum (ed. F. Dübner), Paris: Didot, 1849

Quotation

ἱὸς τὸ βέλος δασύνεται, ἰὸς δὲ τὸ φάρμακον ψιλοῦται, καὶ τὸ μὲν δασυνόμενον ἀπὸ τοῦ ἵημι τὸ πέμπω γίνεται, τὸ δὲ ψιλούμενον ἀπὸ τοῦ ἴω τὸ πορεύομαι