βαίνω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/23/2021 - 11:12

Word-form

βίος

Transliteration (Word)

bios

Transliteration (Etymon)

bainō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 119

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Βίος· ἡ ζωή, ἣ καὶ βιοτὴ προσαγορεύεται· παρὰ τὸ μετὰ βίας καὶ ἀνάγκης ζῆν, ὥς φησιν Ὅμηρος, οἷον (Ζ 138 ...)· ‘θεοὶ ῥεῖα ζώοντες’, οὐχ οὕτως ἄνθρωποι. ἢ παρὰ τὸ βέω, τὸ πορεύομαι· τί γάρ ἐστι βίος ἢ ὁδὸς καὶ πορεία; τὸ γὰρ βέω κυρίως τὸ πορεύομαι σημαίνει Ζ 113· ‘ὄφρ’ ἂν ἐγὼ βέω προτὶ Ἴλιον’· καὶ τὸ ζῆν δὲ βέω Χ 431· ‘†Ἕκτωρ, ἐγὼ δειλή· τί νυ βέομαι αἰνὰ παθοῦσα;’

βία

Validation

Yes

Last modification

Thu, 07/22/2021 - 19:39

Word-form

βίος

Transliteration (Word)

bios

Transliteration (Etymon)

bia

Author

Menander

Century

4-3 BC

Source

Idem

Ref.

Sententiae e codicibus Byzantinis 106

Ed.

S. Jäkel, Menandri sententiae, Leipzig: Teubner, 1964

Quotation

Βίος κέκληται δ’ ὡς βίᾳ πορίζεται.