ζέω

Validation

No

Word-form

ζωή

Transliteration (Word)

zōē

Transliteration (Etymon)

zeō

Author

Damascius

Century

5/6 AD

Source

Idem

Ref.

De principiis 1, p. 211

Ed.

C.É. Ruelle, Damascii successoris dubitationes et solutiones, vols. 1 & 2, Paris: Klincksieck, 1:1889; 2:1899

Quotation

ὅθεν τοῦτον μὲν ζωὴν ὀνομάζουσι, ὡς παρακεκινημένον καὶ οἷον ζέουσαν οὐσίαν