ζάω

Validation

No

Word-form

ζωννύω

Transliteration (Word)

zōnnumi

Transliteration (Etymon)

zaō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 128

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ζωννύω παρὰ τὸ ζῶ, ἐπειδὴ τὸ ζῶ παρὰ τὸ ζέω γίνεται, καὶ ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ ζωννύμεθα, ἔνθα ἔστι τὸ τοῦ σώματος θερμὸν, ἡ δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ