κόπτω

Validation

No

Word-form

κώπη

Transliteration (Word)

kōpē

Transliteration (Etymon)

koptō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD ?

Source

Id.

Ref.

In Iliad 1.219b

Ed.

Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

κώπη· ἡ λαβὴ τοῦ ξίφους, παρὰ τὸ μὴ κόπτειν τὴν χεῖρα. κόπτω οὖν κώπη, τῆς θέσει μακρᾶς γενομένης φύσει, ὡς ἀπὸ τοῦ κολλῶ κωλύω.