ἀρά

Validation

Yes

Word-form

ἀραῖος

Transliteration (Word)

araios

Transliteration (Etymon)

ara

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 288

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1205

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

ἔστι παρὰ τὴν ἀρὰν ἀραῖος, ὁ εὐκταῖος τῇ μητρὶ γενόμενος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν Ἀρναῖος. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ Ἀνωμάλῳ προσωδίᾳ