ἄνω + θέω

Validation

Yes

Word-form

ἄνηθον

Transliteration (Word)

anēthon

Transliteration (Etymon)

anō + theō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino), alpha, p. 611

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

ἄνηθον, παρὰ τὸ ἄνω θεῖν διὰ τὴν ἐν τάχει αὔξησιν