λάω1

Validation

Yes

Last modification

Tue, 08/24/2021 - 12:40

Word-form

λέων

Transliteration (Word)

leōn

Transliteration (Etymon)

laō1

Author

Manetho

Century

3 BC

Reference

fr. 85a

Edition

K. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum (FHG) 2, Paris: Didot, 1841-1870: 526-616

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 560

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Τὸ λέων παρὰ τὸ λάω, τὸ θεωρῶ· ὀξυδερκέστατον γὰρ τὸ θηρίον, ὥς φησι Μανέθων ἐν τῷ Πρὸς Ἡρόδοτον· ὅτι οὐδέποτε καθεύδει ὁ λέων, τοῦτο δὲ ἀπίθανον