λύω + νύχος

Validation

Yes

Word-form

λύχνος

Transliteration (Word)

lukhnos

Transliteration (Etymon)

luō + nukhos

Author

Aristonicus

Century

1 AD

Reference

De signis Odysseae 19.34

Edition

O. Carnuth, Aristonici Περὶ σημείων Ὀδυσσείας reliquiae emendatiores, Leipzig: Hirzel, 1869

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 94

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λύχνος. ὁ λύων τὸ νύχος, τουτέστι τὸ σκότος. οὕτως Ἀριστόνικος ἐν τῷ περὶ σημείων τοῦ Ὁμήρου