νη- + φάος

Validation

Yes

Word-form

κνέφας

Transliteration (Word)

knephas

Transliteration (Etymon)

nē- + phaos

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, kappa 152

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

κνέφας […] οἱ μὲν κατὰ στέρησιν τοῦ φάους νέφας καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ, ὡς ἐν τῷ κτύπος καὶ καυλός, κνέφας

κενός + φάος

Validation

Yes

Word-form

κνέφας

Transliteration (Word)

knephas

Transliteration (Etymon)

kenos + phaos

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

Fr. 430

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 2, Leipzig, 1903

Source

Plutarchus

Ref.

De Primo frigido, Mor. 948e11

Ed.

C. Hubert, Plutarchi moralia, vol. 5.3, 2nd ed., Leipzig: Teubner, 1960: 90-114