σκοπός

Validation

Yes

Word-form

σκότος

Transliteration (Word)

skotos

Transliteration (Etymon)

skopos

Author

Heraclides Ponticus the Younger

Century

1 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 147

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Σκότος. ἀπὸ τοῦ σκιάζειν ὠνομᾶσθαι. οἱ δὲ φασὶν ὅτι σκοπὸς ἐστί. ὅτι δεῖ προσκοπεῖσθαι τὸν προερχόμενον ἐν αὐτῷ· οὕτως Ἡρακλείδης. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ σκέθειν ἡμᾶς, ὅτι ἐπέχει πολλάκις προϊέναι

σχέθω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 09/10/2021 - 12:30

Word-form

σκότος

Transliteration (Word)

skotos

Transliteration (Etymon)

skhethō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri Pathôn, Lentz III/2, p. 380

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 147

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

(Orion): Σκότος. ἀπὸ τοῦ σκιάζειν ὠνομᾶσθαι. οἱ δὲ φασὶν ὅτι σκοπὸς ἐστί. ὅτι δεῖ προσκοπεῖσθαι τὸν προερχόμενον ἐν αὐτῷ· οὕτως Ἡρακλείδης. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ σκέθειν ἡμᾶς, ὅτι ἐπέχει πολλάκις προϊέναι

σκιάζω

Validation

Yes

Word-form

σκότος

Transliteration (Word)

skotos

Transliteration (Etymon)

skiazō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 147

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Σκότος. ἀπὸ τοῦ σκιάζειν ὠνομᾶσθαι