ἀνά- + πηλός

Validation

Yes

Word-form

ἄμπελος

Transliteration (Word)

ampelos

Transliteration (Etymon)

ana- + pēlos

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha p. 30

Ed.

F.W.Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ἄμπελος, Ἡρωδιανὸς φησὶν ἐν Ἐπιμερισμοῖς ἀνάπηλος, παρὰ τὸ ἀναδοῦναι τὸν πηλὸν, τοῦτ’ ἔστι, τὸν οἶνον. πηλὸς δὲ ὁ οἶνος, παρὰ τὸ πάλλειν καὶ σείειν ἡμᾶς πίνοντας. οἱ δὲ παρὰ τὸ ἄνω πελάζειν, ἀνάπελός τις οὖσα

ἀνά + πελάζω

Validation

Yes

Word-form

ἄμπελος

Transliteration (Word)

ampelos

Transliteration (Etymon)

ana- + pelazō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum alpha p. 10

Ed.

F.W.Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ἄμπελος, παρὰ τὸ ἄνω πελάζειν· οἷον ἀνάπελός τις οὖσα