ὕω

Validation

Yes

Word-form

ὕδωρ

Transliteration (Word)

hudōr

Transliteration (Etymon)

huō

Author

Apollonius Dyscolus

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

De constructione 1, p. 3 Uhlig

Ed.

J. Lallot, De la construction [Histoire des doctrines de l'Antiquité classique 19], Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1997

Quotation

Φαμὲν οὕτως· τὸ ὕδωρ τῷ δ πλεονάζει, τοῦ ὕειν ἐγκειμένου