ἵπτασθαι + πούς

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/03/2021 - 08:08

Word-form

ἵππος

Transliteration (Word)

hippos

Transliteration (Etymon)

hiptasthai + pous

Author

David

Century

6/7 AD

Source

Idem

Ref.

Prolegomena philosophiae 23.28-29

Ed.

A. Busse, Davidis Prolegomena et in Porphyrii Isagogen Commentarium, Commentaria in Aristotelem Graeca 18.2, Berlin: Reimer

Quotation

...καὶ πάλιν ἵππος λέγεται παρὰ τὸ ἵπτασθαι τοῖς ποσίν...

ἵεσθαι + πούς

Validation

Yes

Word-form

ἵππος

Transliteration (Word)

hippos

Transliteration (Etymon)

hiesthai + pous

Author

Syrianus

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarium in Hermogenis librum περὶ στάσεων 48.6-7

Ed.

Syriani in Hermogenem commentaria, 2 vols. ed. H. Rabe, Leipzig, 1893.

Quotation

…καὶ ἵππος ἀπὸ τοῦ ἵεσθαι τοῖς ποσί – ταχύτατον γὰρ τῶν ἐπὶ γῆς –