ζάω + μιαρός

Validation

No

Word-form

ζημία

Transliteration (Word)

zēmia

English translation (word)

damage, penalty

Transliteration (Etymon)

zaō + miaros

English translation (etymon)

to live + defiled

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, alpha 592

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Ἀζήμιος: ἀβλαβής. κυρίως δὲ ζημία ἡ τῆς ζωῆς μείωσις, ἢ τὸ ἐν ζωῇ μιαρόν

Translation (En)

Azēmios "unpunished": unharmed. Because zēmia "penalty" means properly the lessening (meiōsis) of life (zōēs), or that which in life is stained

Comment

The etymon is assumed to be the cause, the lemma the consequence: the penalty is inflicted in punishment for wrong actions done during life. Μιαρός "defiled", as an equivalent for "ugly, wrong" is picked up only because it provides the required sequence [mia].

Parallels

Scholia in Aristophanem, Plut. 272 (ἀζήμιος: Ἀντὶ τοῦ ἀβλαβής· κυρίως δὲ ζημία ἡ τῆς ζωῆς μείωσις, ἢ τὸ ἐν τῇ ζωῇ μιαρόν)

Modern etymology

Unclear (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Ζημία and its contracted form ζημιά are used in Modern Greek to designate: 1. the total or partial destruction of a thing/wealth by accident, 2. any kind of damage, e.g., moral.

Entry By

Le Feuvre