μήν

Validation

Yes

Word-form

μήνη

Transliteration (Word)

mēnē

English translation (word)

moon

Transliteration (Etymon)

mēnē

English translation (etymon)

month

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 120

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

Σκοτομήνη, παρὰ τὸ σκότος καὶ τὸ μήνη, ἡ σελήνη, τὸ δὲ σκότος παρὰ τὸ σχέθω, τὸ κωλύω, τὸ δὲ μήνη παρὰ τὸ μειοῦσθαι καὶ ἐκλείπειν, ἢ παρὰ τὸ μὴν μηνός· τοῦτο παρὰ τὸ μένω, τὸ ἐπιμένω

Translation (En)

Skotomēnē "moonless night", is from skotos "obscurity" and mēnē "moon"; skotos is from skhethō "to impede", and mēnē is from the fact that it diminishes (meioûsthai) and fades out, or from mēn, mēnos "month" – the latter is from menō "to persist, to remain"

Comment

This is the correct explanation, μήνη is a derivative of μήν, which is the older form for "moon"

Parallels

Etym. Gudianum, sigma p. 504 (idem); Ps.-Zonaras, Lexicon, mu p. 1356 (Μήν. χρόνος ἀπὸ συνόδου ἡλίου καὶ σελήνης ἐπὶ τὴν ἑξῆς σύνοδον. ὡς παρὰ τὸ κέφαλος κεφαλὴν, οὕτω καὶ παρὰ τὸ μείω μειὴν καὶ κατὰ συγκοπὴν μήν. ἀφ’ οὗ καὶ μήνη)

Modern etymology

Μήνη "moon" is a derivative of μήν "moon", then "month" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre