κλώθω

Validation

Yes

Word-form

γλῶσσα

Transliteration (Word)

glōssa

English translation (word)

tongue

Transliteration (Etymon)

klōthō

English translation (etymon)

to spin

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma p. 613

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

γλῶσσα, οἷον γνῶσσα· διαγνωθικὴ οὖσα τῶν κρυπτῶν ἰδιωμάτων· ἢ κλῶσσά τίς ἐστι· κλωθομένη γὰρ τὴν ἔναρθρον φωνὴν ἀποδίδωσι

Translation (En)

Tongue" (glōssa), as a kind of *gnōssa, because it is the one which recognizes (diagnōstikē) the hidden characteristics; or a *klōssa, as it were, because through spinning (klōthomenē) it renders the articulate voice"

Comment

The etymology relies on the phonetic similarity of [glō] and [klō] which differ only by the voiced or voiceless quality of the initial consonant, and on the regular alternation between [ss] or [tt] with [th] resulting from palatalisation (of the type κορύσσω / κόρυς, κόρυθος) – the latter point remains implicit. From the semantic point of view, it is a descriptive etymology, presenting the action of the tongue as spinning sounds and syllables into the thread of discourse.

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges p. 235 (Ἢ παρὰ τὸ κλώθω κλώσω, κλῶσα, καὶ γλῶσσα· κλωθομένης γὰρ τῆς γλώσσης ἐξέρχονται οἱ λόγοι)

Modern etymology

Γλῶσσα is derived from γλῶχες "beard of corn", and means etymologically "provided with a point". No Indo-European cognate is known (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

The word is still used in Modern Greek to designate: 1. the bodily organ, the tongue 2. language, 3. anything looking like the tongue, 4. way of expression

Entry By

Le Feuvre