λιμός

Validation

Yes

Last modification

Sun, 10/30/2022 - 13:00

Word-form

λοιμός

Transliteration (Word)

loimos

Transliteration (Etymon)

limos

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 27

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842.

Quotation

ἡ εὐθεῖα ὁ λοιμός. Πόθεν γίνεται; Παρὰ τὸ λιμὸς (corr. λείπω), πλεονασμῷ τοῦ Ο λοιμός

λείπω

Validation

Yes

Word-form

λοιμός

Transliteration (Word)

loimos

Transliteration (Etymon)

leipō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, lambda p. 96

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Λοιμός. ἔλλειψις γὰρ ἑκατέρωθεν, καὶ σωμάτων καὶ τροφῶν