γωνία

Validation

No

Last modification

Mon, 09/18/2023 - 23:20

Word-form

γεγωνῶ

Transliteration (Word)

gegōna

Transliteration (Etymon)

gōnia

Author

Didymus Chalcenterus

Century

1 BC

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, gamma, p. 301

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965): 1:1-293; 2:294-580.

Quotation

Γεγωνῶ· <Μ 337> „ἀλλ’ οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν“· παρὰ τὸ γνώω ἐν ὑπερθέσει γωνῶ, καὶ ἐν διπλασιασμῷ γεγωνῶ· οἱ γὰρ ἐξακουόμενοι γνωστοί. Δίδυμος <p. 402, 6 Schmidt> δέ φησι γεγωνεῖν εἶναι τὸ εἰς πᾶσαν γωνίαν ἀφικνεῖσθαι τὴν φωνήν. 

γιγνώσκω

Validation

No

Last modification

Mon, 09/18/2023 - 22:52

Word-form

γεγωνῶ

Transliteration (Word)

gegōna

Transliteration (Etymon)

gignōskō

Author

Etym. Gudianum Additamenta

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, gamma, p. 301

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965): 1:1-293; 2:294-580.

Quotation

Γεγωνῶ· <Μ 337> „ἀλλ’ οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν“· παρὰ τὸ γνώω ἐν ὑπερθέσει γωνῶ, καὶ ἐν διπλασιασμῷ γεγωνῶ· οἱ γὰρ ἐξακουόμενοι γνωστοί. Δίδυμος <p. 402, 6 Schmidt> δέ φησι γεγωνεῖν εἶναι τὸ εἰς πᾶσαν γωνίαν ἀφικνεῖσθαι τὴν φωνήν.

φωνέω

Validation

No

Last modification

Mon, 09/18/2023 - 23:30

Word-form

γεγωνῶ

Transliteration (Word)

gegōna

Transliteration (Etymon)

phōneō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 224

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Γεγωνέμεν: Ἀπὸ τοῦ φωνῶ, τροπῇ τοῦ φ εἰς γ, γεγωνῶ, γεγωνήσω, γεγώνηκα. Ἢ ἀπὸ τοῦ γωνῶ, γωνεῖν, καὶ γεγωνεῖν κατὰ ἀναδιπλασιασμόν· καὶ ποιητικῶς, γεγωνέμεν. Ἢ ἀπὸ τοῦ γνώω, (ὅθεν καὶ τὸ γνώωσι,) γίνεται μέσος παρακείμενος γεγωνὼς, ἐκβοῶν, κράζων.