βοῦς + κονέω

Validation

No

Last modification

Sun, 09/17/2023 - 12:00

Word-form

βουκόλον

Transliteration (Word)

boukolos

Transliteration (Etymon)

bous + koneō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, beta, p. 32

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Βουκόλον, ἤτοι βουκόνον, παρὰ τὸ κονεῖν περὶ τὰς βοῦς, τροπῇ τοῦ κ εἰς λ, ὡς νίτρον λίτρον.

βοῦς + κόλον

Validation

No

Last modification

Sun, 09/17/2023 - 12:30

Word-form

βουκόλος

Transliteration (Word)

boukolos

Transliteration (Etymon)

bous + kolon

Author

Athenaeus

Century

2-3 AD

Source

idem

Ref.

Deipnosophistae 6.80

Ed.

G. Kaibel, Athenaei Naucratitae deipnosophistarum libri xv, 3 vols., Leipzig: Teubner, 1-2:1887; 3:1890

Quotation

κόλον γὰρ ἡ τροφή, ὅθεν καὶ ὁ βουκόλος καὶ ὁ δύσκολος, ὅς ἐστι δυσάρεστος καὶ σικχός, κοιλία τε ἡ τὴν τροφὴν δεχομένη

βοῦς + κομέω

Validation

No

Last modification

Sun, 09/17/2023 - 12:45

Word-form

βουκόλος

Transliteration (Word)

boukolos

Transliteration (Etymon)

bous + komeō

Author

Didymus Chalcenterus

Century

1 BC

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, beta 210

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Βουκόλος Ν 571· ἤτοι βουκόνος τις ὤν, παρὰ τὸ κονεῖν περὶ τὰς βοῦς, ὅ ἐστιν ἐνεργεῖν καὶ διατρίβειν. ἢ βουσὶ κεκλόμενος, ὅ ἐστιν ἐγκελευόμενος. ἢ παρὰ τὸ κέλλω, ὃ σημαίνει ὁ ἅμα τοῖς βουσὶ κέλλων. Δίδυμος (p. 402, fr. 5 Schmidt) δὲ παρὰ τὸ κομεῖν εἰρῆσθαι, ἵν’ ᾖ βουκόμος, ὡς ἱπποκόμος, καὶ κατὰ τροπὴν βουκόλος

βοῦς + κέλομαι

Validation

No

Last modification

Sun, 09/17/2023 - 12:52

Word-form

βουκόλος

Transliteration (Word)

boukolos

Transliteration (Etymon)

bous + kelomai

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 210

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Βουκόλος Ν 571· ἤτοι βουκόνος τις ὤν, παρὰ τὸ κονεῖν περὶ τὰς βοῦς, ὅ ἐστιν ἐνεργεῖν καὶ διατρίβειν. ἢ βουσὶ κεκλόμενος, ὅ ἐστιν ἐγκελευόμενος. ἢ παρὰ τὸ κέλλω, ὃ σημαίνει ὁ ἅμα τοῖς βουσὶ κέλλων. Δίδυμος (p. 402, fr. 5 Schmidt) δὲ παρὰ τὸ κομεῖν εἰρῆσθαι, ἵν’ ᾖ βουκόμος, ὡς ἱπποκόμος, καὶ κατὰ τροπὴν βουκόλος

βοῦς + κέλλω

Validation

No

Last modification

Sun, 09/17/2023 - 13:00

Word-form

βουκόλος

Transliteration (Word)

boukolos

Transliteration (Etymon)

bous + kellō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 210

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Βουκόλος Ν 571· ἤτοι βουκόνος τις ὤν, παρὰ τὸ κονεῖν περὶ τὰς βοῦς, ὅ ἐστιν ἐνεργεῖν καὶ διατρίβειν. ἢ βουσὶ κεκλόμενος, ὅ ἐστιν ἐγκελευόμενος. ἢ παρὰ τὸ κέλλω, ὃ σημαίνει ὁ ἅμα τοῖς βουσὶ κέλλων. Δίδυμος (p. 402, fr. 5 Schmidt) δὲ παρὰ τὸ κομεῖν εἰρῆσθαι, ἵν’ ᾖ βουκόμος, ὡς ἱπποκόμος, καὶ κατὰ τροπὴν βουκόλος