ῥάβδος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 16:00

Word-form

βραβευταί

Transliteration (Word)

brabeutēs

Transliteration (Etymon)

rhabdos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta p. 32-33

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Βραβευταί, κυρίως οἱ τὴν ῥάβδον ἀπὸ φοίνικος ἤ τινος ἄλλου διδόντες σύμβολον τῆς νίκης. ῥαβδευταὶ τινὲς ὄντες· καὶ πλεονασμῷ τοῦ κατ’ ἀρχὴν β, ὡς παρ’ Αἰολεῦσι τὸ ῥόδον βρόδον λέγεται