καίω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/17/2023 - 14:52

Word-form

δαίειν

Transliteration (Word)

daiō

Transliteration (Etymon)

kaiō

Author

Apollonius Soph.

Century

1-2 AD

Source

idem

Ref.

Lexicon Homericum, p. 33

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

κοινωνίαν γὰρ ἔχει τὸ δ πρὸς τὸ κ, ὡς καὶ τὸ καίειν δαίειν.

αἴθω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/17/2023 - 15:00

Word-form

δαίω

Transliteration (Word)

daiō

Transliteration (Etymon)

aithō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 250

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Δαίω […] Καίω, καὶ τροπῇ τοῦ κ εἰς δ, δαίω. Ἢ ἀπὸ τοῦ αἴθω, τροπῇ καὶ ὑπερθέσει.