δαίω1

Validation

No

Last modification

Wed, 08/16/2023 - 12:40

Word-form

δήϊος

Transliteration (Word)

dēios

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, delta 28

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

δήϊος: ἐκ τοῦ δαίω, τὸ καίω, γίνεται δαΐω καὶ δηΐω καὶ περισπώμενον δηϊῶ τρίτης συζυγίας ‘Ἀχαιῶν δῃωθέντων’ (Δ 417)· […] ἐκ τοῦ δαΐω γίνεται ὄνομα δάϊος καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς η γίνεται δήϊος.

δέος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/17/2023 - 15:30

Word-form

δήϊος

Transliteration (Word)

dēios

Transliteration (Etymon)

deos

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 263

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Δήϊος: Ὁ πολεμικός· καὶ ἐπίθετον τοῦ πολέμου, ‘Δήϊον ἐς πόλεμον’. Καὶ πάλιν σημαίνει τὸν ἐχθρὸν καὶ πολέμιον, ‘καὶ δηίοισι’. Παρὰ τὸ δέος, δέϊος, καὶ δήϊος, ὁ δέος ἐμποιῶν. Ἢ παρὰ τὸ δαίω, τὸ καίω, δάϊος, καὶ δήϊος, ὁ καυστικός. Ἢ παρὰ τὸ δαίω, τὸ κόπτω, δήϊος, ὁ διακοπτικὸς ἀνθρώπων καὶ οἴκων καὶ πόλεων καὶ δένδρων.  

δαίω2

Validation

No

Last modification

Wed, 08/16/2023 - 12:52

Word-form

δήιος

Transliteration (Word)

dēios

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 50

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Δῆρις. παρὰ τὸ δαίω τὸ κόπτω καὶ σφάζω, πλεονασμῷ τοῦ ρ. καὶ δήϊος ὁ πολέμιος. παρὰ τὸ δαίω.