λα- + τηρέω

Validation

No

Last modification

Sun, 07/30/2023 - 15:10

Word-form

λάτρον

Transliteration (Word)

latron

Transliteration (Etymon)

la- + tēreō

Author

Etym. Parvum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Parvum, lambda 41

Ed.

R. Pintaudi, Etymologicum parvum quod vocatur [Testi e documenti per lo studio dell'antichità 42. Milan: Istituto Editoriale Cisalpino, 1973]

Quotation

Λάτρον· ὁ μισθός, ἐκ τοῦ τηρῶ τοῦ σημαίνοντος τὸ βλέπω καὶ τοῦ ΛΑ ἐπιτατικοῦ γίνεται λατήριον καὶ λάτρον πρὸς ὃ βλέπει ὁ μισθωτός.