ἵημι

Validation

No

Last modification

Tue, 07/18/2023 - 19:24

Word-form

ἧλος

Transliteration (Word)

hēlos

Transliteration (Etymon)

hiēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *203

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum B]

Ref.

fr. *203

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Χηλός· ... χῶ χήσω χηλός, ὡς παρὰ τὸ ἥσω ἧλος· ἡ χωροῦσα ἕκαστον τῶν ἐντιθεμένων.