καίω

Validation

No

Last modification

Fri, 07/07/2023 - 18:57

Word-form

κῆλον

Transliteration (Word)

kēlon

Transliteration (Etymon)

kaiō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *112

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 84

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Kῆλον· παρὰ τὸν κήσω μέλλοντα τὸν δηλοῦντα τὸ καύσω, ὅθεν καὶ τὸ „πυρὶ κηλέῳ“ (Θ 217), τουτέστιν καυστικῷ, γέγονε πλεονασμῷ τοῦ ε. παρὰ δὲ τὸν αὐτὸν κήσω μέλλοντα, ἀφ’ οὗ κῆλον, καὶ τὸ „αὖα πάλαι, περίκηλα, τά οἱ πλώοιεν ἐλαφρῶς“ (ε 240), τὰ περικεκαυμένα ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ ξηρά.