λύω

Validation

Yes

Word-form

λύσσαν

Transliteration (Word)

lussa

Transliteration (Etymon)

luō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 206

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum, Copenhagen, 1969

Quotation

Λύσσαν: μανίαν. εἴρηται παρὰ τὸ λύειν τὸν νοῦν