γαστήρ

Validation

No

Last modification

Sun, 03/19/2023 - 11:49

Word-form

γάστρα

Transliteration (Word)

gastra

Transliteration (Etymon)

gastēr

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *78

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *78

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Γάστρα· παρὰ τὸ γαστὴρ γίνεται γάστρα· ἡ εἰς κύτος γενηθεῖσα τοῦ λαμβάνειν· „γάστρην μὲν τρίποδος“ (Il. 18.348).