λῶ

Validation

No

Last modification

Mon, 04/03/2023 - 12:35

Word-form

λάζετο, λάζω

Transliteration (Word)

lazō

Transliteration (Etymon)

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *134

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Symeonis V]

Ref.

fr. *134

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Λάζετο· ... δύναται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ λῶ, τὸ θέλω, λάζω γενέσθαι, ὡς στῶ στάζω, κρῶ κράζω.