λα- + *γῶ

Validation

No

Last modification

Mon, 04/03/2023 - 12:21

Word-form

λάγυνος

Transliteration (Word)

lagunos

Transliteration (Etymon)

la- + *gō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *133

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

Lambda 6

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λάγυνος· ἡ πάνυ δεκτική. παρὰ τὸ λα ἐπιτατικὸν καὶ τὸ γῶ ῥῆμα, τὸ χωρῶ.