χωρέω

Validation

No

Last modification

Tue, 04/18/2023 - 16:02

Word-form

χθών

Transliteration (Word)

khthōn

Transliteration (Etymon)

khōreō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *206

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Epimerismi Homerici

Ref.

Epimerismi Homerici ordine alphabetico traditi, khi 17

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

Χθών· παρὰ τὸ χῶ, τὸ χωρῶ, γίνεται χὼν καὶ πλεονασμῷ τοῦ θ χθών· ἡ πάντας χωροῦσα.