θῆσαι

Validation

No

Last modification

Fri, 04/07/2023 - 21:21

Word-form

οὖθαρ

Transliteration (Word)

outhar

Transliteration (Etymon)

thēsai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *156

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *156

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Oὖθαρ· ... ἀπὸ τοῦ θῶ, τὸ τρέφω ἢ θάλλω, <θὰρ, καὶ> κατὰ πλεονασμὸν τῆς ου συλλαβῆς γίνεται οὖθαρ.