ὁμοῦ + καλέω

Validation

No

Last modification

Thu, 04/06/2023 - 20:35

Word-form

ὁμοκλή

Transliteration (Word)

homoklē

Transliteration (Etymon)

homou + kaleō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *155

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *155

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Ὁμοκλή· ... ἔστι ῥῆμα κλῶ, τὸ φωνῶ καὶ λέγω· τὸ δὲ κλῶ ἀπὸ τοῦ καλῶ κατὰ συγκοπὴν κλῶ. ἐκ τοῦ οὖν κλῶ καὶ τοῦ ὁμοῦ γέγονεν ὁμοκλῶ καὶ ὁμοκλή, οἱονεὶ ἡ ὁμοῦ πᾶσι λεγομένη φωνή, οἷον „μετὰ δὲ Τρώεσσιν {αὐτὸς} ὁμόκλα“ (Σ 156), ἀντὶ τοῦ πᾶσιν ἐπεφώνει καὶ ἔλεγεν.