κεράννυμι

Validation

No

Last modification

Tue, 03/28/2023 - 19:43

Word-form

κρουνῶν, κρουνός

Transliteration (Word)

krounos

Transliteration (Etymon)

kerannumi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *125

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *125

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Kρουνῶν (Δ 454)· ῥευμάτων. ἔστι ῥῆμα κρῶ μονοσύλλαβον, ὅπερ γίνεται ἀπὸ τοῦ κερῶ κρῶ· ἐκ τούτου γίνεται κρονὸς καὶ κρουνός.