*γῶ

Validation

No

Last modification

Sat, 03/25/2023 - 21:01

Word-form

κενός

Transliteration (Word)

kenos

Transliteration (Etymon)

*gō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *111

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *111

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Kενός· ... ἢ παρὰ τὸ γῶ, τὸ χωρῶ, γενὸς καὶ κενός, ὁ χωρῆσαι δυνάμενός τι διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν.