θῆσαι

Validation

No

Last modification

Thu, 03/23/2023 - 20:00

Word-form

θηλαμών

Transliteration (Word)

thēlamōn

Transliteration (Etymon)

thēsai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *100

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *100

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Θηλαμών· ἡ τροφός. παρὰ τὸν θήσω μέλλοντα τὸν δηλοῦντα τὸ θηλάσω.