διαβαίνω

Validation

No

Last modification

Mon, 03/20/2023 - 18:04

Word-form

διαβήτης

Transliteration (Word)

diabētēs

Transliteration (Etymon)

diabainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *84

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, delta, p. 613

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Διαβήτης· ἐκ τοῦ βῶ βήσω βήτης καὶ διαβήτης.