*γῶ

Validation

No

Last modification

Sun, 03/19/2023 - 22:02

Word-form

γρώνη

Transliteration (Word)

grōnē

Transliteration (Etymon)

*gō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *81

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 44

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Γρώνη· παρὰ τὸ γῶ γώνη, καὶ προσθέσει τοῦ ρ γρώνη· ἡ δεχομένη τὰ σχοινία πέτρα.