ἀ- + τρέω

Validation

No

Last modification

Mon, 03/13/2023 - 20:06

Word-form

ἀτρεκέως, ἀτρεκές, ἀτρεκής

Transliteration (Word)

atrekēs

Transliteration (Etymon)

a- + treō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *54

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

alpha 1374

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀτρεκέως καὶ ἀτρεκές· ... ἢ παρὰ τὸ τρέω, ὃ σημαίνει τὸ δέδοικα, γίνεται τρεὴς καὶ ἀτρεὴς καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ ἀτρεκής· ὁ γὰρ εὐθαρσὴς καὶ εὔτολμος τὴν ἀλήθειαν λέγει, ὁ δὲ δεδοικὼς ψεύδεται.