κάρα + ὀροφή

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 21:30

Word-form

κορυφή

Transliteration (Word)

koruphē

Transliteration (Etymon)

kara + orophē

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 82

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Κορυφή. τὸ μέσον τῆς κεφαλῆς. ὅτι τοῦ κ<ά>ρατος ὀροφή. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ κεκρύφθαι ὑπὸ τῆς τριχός. κρυφή καὶ κορυφή

κρύπτω

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 21:52

Word-form

κορυφή

Transliteration (Word)

koruphē

Transliteration (Etymon)

kruptō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 82

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Κορυφή. τὸ μέσον τῆς κεφαλῆς. ὅτι τοῦ κ<ά>ρατος ὀροφή. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ κεκρύφθαι ὑπὸ τῆς τριχός. κρυφή καὶ κορυφή

κορύπτω

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 21:55

Word-form

κορυφή

Transliteration (Word)

koruphē

Transliteration (Etymon)

koruptō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 292

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 531

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Φιλόξενος δὲ ἐν τῷ περὶ Ἰάδος διαλέκτου λέγει, ὅτι παρὰ τὸ κάρη γίνεται καρύπτω καὶ κορύπτω· ἐκ τούτου κορυφή