λίαν + μαίομαι

Validation

No

Last modification

Sun, 10/30/2022 - 14:00

Word-form

λαιμός

Transliteration (Word)

laimos

Transliteration (Etymon)

lian + maiomai

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Genuinum, lambda 17

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λαιμός· παρὰ τὸ λίαν μᾶν· ἢ παρὰ τὸ λάπτω τὸ σημαῖνον τὸ ἀπὸ δίψης φλέγομαι

λάπτω

Validation

No

Last modification

Sun, 10/30/2022 - 14:20

Word-form

λαιμός

Transliteration (Word)

laimos

Transliteration (Etymon)

laptō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Genuinum, lambda 17

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λαιμός· παρὰ τὸ λίαν μᾶν· ἢ παρὰ τὸ λάπτω τὸ σημαῖνον τὸ ἀπὸ δίψης φλέγομαι.

λιμός

Validation

No

Last modification

Sun, 10/30/2022 - 13:00

Word-form

λαιμός

Transliteration (Word)

laimos

Transliteration (Etymon)

limos

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, lambda, p. 360

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Λαιμὸς εἴρηται ὅτι πλεονάζειν ποιεῖ τὴν ἔνδειαν τῆς τροφῆς, ὥσπερ καὶ ὁ λοιμὸς πλεονάζειν ποιεῖ τὴν ἔνδειαν τῶν ζώων.

ἀπο-λαύω

Validation

No

Last modification

Sun, 10/30/2022 - 13:30

Word-form

λαιμός

Transliteration (Word)

laimos

Transliteration (Etymon)

apo-lauō

Author

Heraclides Ponticus the Younger

Century

1 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 93

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λαιμός. παρὰ τὸ λάειν, ὅ ἐστιν ἀπολαύειν. οὕτως Ἡρακλείδης. ὁ δὲ Σωρανὸς λέγει λημᾶν λέγεσθαι τὸ ἀπολαυστικῶς βλέπειν.

λαμβάνω + ἑτοῖμος

Validation

No

Last modification

Sun, 10/30/2022 - 13:15

Word-form

λαιμός

Transliteration (Word)

laimos

Transliteration (Etymon)

lambanō + hetoimos

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 197

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

λαιμὸς λαβεῖν ἕτοιμος, εἰ μόνον δίδως