καλύπτω

Validation

No

Last modification

Wed, 10/12/2022 - 19:20

Word-form

κελύφη

Transliteration (Word)

keluphos

Transliteration (Etymon)

kaluptō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum p. 81

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Κελύφη ἐστὶ παρὰ τὸ σκέπειν καὶ καλύπτειν τὸν ἐγκέφαλον. […] ἄλλοι δὲ ἀπὸ τῆς κυφότητος. τὸ γὰρ περιφερὲς, κυφὸν λέγεται