θέω

Validation

Yes

Word-form

θεόν

Transliteration (Word)

theos

Transliteration (Etymon)

theō

Author

Plato

Century

5/4 BC

Source

John Philoponus

Ref.

Against Proclus on the Eternity of the World 645.10-11

Ed.

H. Rabe, Ioannes Philoponus. De aeternitate mundi contra Proclum, Leipzig: Teubner, 1899 (repr. Hildesheim: Olms, 1963)

Quotation

ἔθει δὲ ποιητικῷ καὶ κοινῷ τότε χρώμενος ἢ καὶ ἐκ τοῦ θεῖν παρετυμολογῶν, ὡς αὐτὸς εἴρηκεν, θεὸν ὀνομάζει